Güneş Enerjili Su Isıtma Sistemleri

Güneş enerjisi sistemlerinde çalışan kollektörün (Alüminyum, Bakır veya Sellektif Yüzeyli) içerisinde bulunan ısıtıcı sıvı akışkan güneşin etkisi ile ısındığından yoğunluğu azalır ve yükselmeye başlayarak depoyu çevreleyen gömleğin bulunduğu kısma gelir. Buradan ısısını kullanım suyuna aktaran ısıtıcı akışkan soğuyarak ve yoğunluğu azalarak tekrar kolektörlere dönmektedir.

Bu hareket güneşlenme olduğu sürece devam etmekte ve kullanılan suyu ısıtmaktadır. Bu sistemde; soğuk su direk olarak şebeke basıncına bağlıdır. Sistem şebeke suyunun basıncında çalışır. Sistemden alınan sıcak suyun basıncı şebeke suyunun basıncına eşdeğerdir.

Basınçlı sistemlerin çalışma prensibine göre; deponun içindeki su ısındıkça basınç artar yüksek basınçta su sıcaklığı daha yüksek sıcaklıklara erişir. Ve maksimum sıcaklık elde edilmiş olur.

Güneş Enerjisi Santralleri (GES)

Güneş pilleri yardımıyla güneş enerjisinden elektrik üretimi yapan sistemlerdir. Çok çeşitte güneş pili vardır. Monokristal, polikristal, ince film v.b… Bu güneş panelleri ile güneşten gelen ışıklar doğrudan elektriğe dönüştürülür ve elektrik enerjisi elde edilir.

Güneş pili hücresi fotovoltaik etki ile elektrik üretir. Fotovoltaik etki ise güneş ışınlarının elektriğe dönüştürüldüğü fiziksel olaya denir.

Fotonlar, güneş ışığının yarı iletken yüzeye çarpması ile atomun içindeki elektronların serbest kalması ile oluşur. Fotonlar, güneş ışınım spektrumundaki her dalga boyu için farklı miktarda enerji içerir.

Fotonlar güneş pili hücresi üzerine geldiği zaman, bir kısmı aynen yansıtılır, bir kısmı güneş hücresi tarafından soğurulur ve bir kısmı da güneş hücresinin içinden geçer. Güneş pili tarafından soğurulan fotonlar elektrik üretir.

Güneş Enerjili Aydınlatma Direkleri

Derya güneş enerjili aydınlatma sistemleri, güneş panellerinin (güneş pili / solar panel) en yaygın şekilde uygulandığı alanlardan biridir. Kullanılan elektriğin %20’si aydınlatma için harcanmaktadır ve aydınlatmanın toplam elektrik tüketimi içindeki oranı da her yıl artmaktadır. Güneş enerjili aydınlatma uygulamaları her geçen gün daha etkin ve yaygın kullanılmaktadır.

Prensip olarak; gündüz güneş enerjisi ile şarj olan aküler, gece otomatik olarak, bu sistemde kullanılan özel tip ampulleri çalıştırarak aydınlatma sağlamaktadırlar. Bu basit ama etkili sistemler şebeke elektriğinin halen olduğu bazı yerlerde kazı ve kablo hattı gerekmediği için tercih edilebilmektedir.

Derya Solar sistemler ile Cadde, Sokak, Park ve Bahçe aydınlatma projeleri, bağımsız bir direk üzerine gerekli enerji ihtiyacını karşılayacak kadar güneş paneli yerleştirerek gerçekleştirilir.