Hakkımızda

Başlangıç/Hakkımızda
Hakkımızda 2018-06-22T04:54:27+00:00

DERYA GÜNEŞ KOLLEKTÖRLERİ A.Ş. Hakkında;

1975 yılında ısıtma sektöründe faaliyetlerine başlayan firmamız yeni bir oluşumla DERYA GÜNEŞ KOLLEKTÖRLERİ A.Ş. adını alarak Konya Ereğli yolu üzerinde bulunan 3400 m² lik fabrikasında güneş enerji sistemleri ve alüminyum profil üretiminde başlamıştır.

2006 yılında Konya 3.Organize Sanayi Bölgesinde yaptığı yeni yatırımla 15000 m² açık, 8000 m² kapalı alana sahip yeni entegre tesisinde kapasitesini günden güne artırarak üretimlerine devam etmektedir. Her gün daha iyiyi hedefleyerek Dünya standartlarında ürtimlerini gerçekleştiren firmamız gerek yurtiçi, gerekse yurtdışı piyasada saygın bir konuma sahip olup teknoloji, güven ve kaliteyi birarada sunarak müşterilerimizin ürünlerimizden en üst düzeyde faydalanmasını ilke edinmiştir.Amacımız geniş ürün yelpazesi, yurtiçi ve yurtdışında sahip olduğu bayii ağı ile DERYA kalitesini müşterilerin hizmetine sunmaktır. Entegre tesislerimizde üretilen güneş kollektörleri, güneş panelleri, güneş enerjisi depoları, su ısıtma sistemleri Avrupa pazarlarında kalitesi ile aranan bir marka olmuştur.

DERYA A.Ş. almış olduğu CE, Solar Keymark, ISO9000, TSE, TSEK, ISE kalite belgeleri ile kalitesini tescillemiştir.

DERYA GÜNEŞ KOLLEKTÖRLERİ A.Ş. nin üretimini 3 ana bölüme ayırmak mümkündür. Bunlardan birincisi ETİAL60 Alüminyum ingottan profildir. İkincisi Alüminyum, Bakır ve Sellektif yüzey panelli güneş kollektörleri üretimi, üçüncüsü ise güneş enerji depoları, emaye boylerler ve komple güneş enerjisi paket sistemleridir. Bunların yanında ARGE çalışmaları ile her ülke ve iklimden farklı ihtiyaçlara göre farklı ürünler tasarlanmaktadır.

DERYA GÜNEŞ KOLLEKTÖRLERİ A.Ş. yılda 1500 ton Alüminyum profil, 85000 adet Alüminyum ve Bakır Kollektör, 15000 adet Depo ve Boyler üretim potansiyeli ile sektöründe Türkiye’ nin önde gelen kuruluşlarındandır.

Güneş enerjisi ve Alüminyum profil sektöründe hizmet veren firmamız sadece ekonomik değil çevre dostu ürünler üretmekle de toplumsal bir sorumluluk üstlenmiştir.

DERYA GÜNEŞ KOLLEKTÖRLERİ A.Ş. güneş enerjisinin “YENİLENEBİLİR” bir enerji olduğunu, bireylere ve topluma ekonomik, ekoloji fayda ve konfor sağladığıını ifade etmeyi hedeflemiştir.

Misyonumuz
Müşterilerimizin beklentilerini istikrarlı kalite anlayışı ile karşılayarak değer yaratmayı esas alan kurumsal yapımız müşteri odaklı çalışma stratejimiz ve rekabetçi büyüme potansiyelimiz ile “en iyi” şekilde değerleri yönetmek.

Müşteri memnuniyetini ön planda tutmak ve mükemmelleşme anlayışını esas alarak, insana, doğaya, çevreye ve topluma saygılı hedefini taşımaktadır.

Misyonumuz, çevre koruma bilinciyle davranarak örnek projeler ile bu bilinci yayarak güneş enrejisi sektöründe önder bir firma olmaktır. Karşılıklı güven ve saygının hâkim olduğu insan kaynakları ile en iyi niteliklere sahip insan gücünü istihdam etmeyi sağlamak.

MİSYONUMUZ

Müşterilerimizin beklentilerini istikrarlı kalite anlayışı ile karşılayarak değer yaratmayı esas alan kurumsal yapımız müşteri odaklı çalışma stratejimiz ve rekabetçi büyüme potansiyelimiz ile “en iyi” şekilde değerleri yönetmek.

Müşteri memnuniyetini ön planda tutmak ve mükemmelleşme anlayışını esas alarak, insana, doğaya, çevreye ve topluma saygılı hedefini taşımaktadır.

Misyonumuz, çevre koruma bilinciyle davranarak örnek projeler ile bu bilinci yayarak güneş enrejisi sektöründe önder bir firma olmaktır. Karşılıklı güven ve saygının hâkim olduğu insan kaynakları ile en iyi niteliklere sahip insan gücünü istihdam etmeyi sağlamak.

VİZYONUMUZ

Kaliteyi bir yaşam biçimi olarak benimseyen, doğruluk ve güveni en önemli değerleri olarak koruyan DERYA kuruluşundan bu yana “insana saygı” ya dayanan yönetim anlayışı ile gerek taahhüt ederek yürüttüğü taahhüt işleri ile gerekse ürettiği ürünler ile sektörün saygın şirketleri arasında adını farklı bir konuma yerleştirmiştir.

İnşaat sektöründe verimlilik, kalite, iş ve çalışan güvenliği konularında standartları belirleyen Türkiye’nin en güvenilir şirketleri arasında yer alma hedefi ve bilinci ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz,

Geleceğimizi bugünden şekillendiriyoruz. Varlık nedenimiz olan müşterilerimize güvenli yapılar, mekânlar ve karlı yatırım fırsatları yaratmaktayız,
Dünya ve ülke çapında öncü, girişimcilik ruhu taşıyan, ilk ve örnek olma özelliği taşıyan tasarımlar ışığında geliştirdiğimiz projeler ile ülkemizin önemli mihenk taşı mimari yapıtlarını inşa etme bilinci ve sorumluluğunu taşımaktayız,

KURUMSAL DEĞERLERİMİZ

Sektördeki gelişen teknolojileri takip ederek evrensel standartlarda kaliteli ve daha sağlıklı yaşam alanları için projeler üretmek,

Projelere özgü özel çözümler geliştirerek, yenilikçi ve yaratıcı sonuçlara ulaşmak,

Takım çalışmasını teşvik ederek farklı fikirlerin gelişmesine olanak sağlamak,

Hizmet kalitesini sürekli artırarak büyümek, en büyük yatırımı insan mutluluğuna yapmak,

Güven, dürüstlük ve sosyal sorumluluk prensiplerine daima sahip çıkmak,

Uzman ekibimizle kaliteyi en uygun maliyetle elde etme başarısını göstermek,

Müşteri bağlılığına verdiğimiz önemle taahhüdümüzdeki işleri zamanında tamamlamak,

Uygulamalarımızda sistematiği sağlarken çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve alt yüklenicilerimiz arasında sinerji yaratmak,

Topluma ve çevreye olan saygımızın bir sonucu olarak tüm çalışmalarımızda çevreyi korumaya özen göstermek.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Aliminyum ve Bakır Güneş Kollektörleri Üretimi yapan firmamızda ;

Değişen ve gelişen pazara uyum sağlamak,

Sürekli eğitimlerle çalışanlarımızın performansını ve motivasyonunu en üst seviyede tutmak,

Değişime ve yeni fikirlere açık olmak,

Ürün ve hizmet kalitesinde istikrar ve sürekli iyileştirme sağlamak,

Tüm birimlerde kalite yönetim sisteminin kurulmasını ve etkin olarak uygulanmasını sağlamak,

Çoğulcu katılım anlayışıyla çalışmak,

Müşteri memnuniyetini sağlamak.

GARANTİ ŞARTLARI

1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve ……… yıldır. (Bu süre 2 yıldan az olamaz)

2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.

4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
– Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
– Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
– Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6) Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

AÇIKLAMA:

1- Garanti belgesi örneği yol gösterici mahiyettedir ve sınırlayıcı bir metin değildir.

2- Garanti belgesi örneği, tüketici ve üretici ya da ithalatçı firmaları bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, üretici ya da ithalatçı firmalar 6502 sayılı Kanun ve Garanti Belgesi Yönetmeliği’ne uygun olmak kaydıyla kendi garanti belgelerini serbestçe düzenleyebilirler.

3- Garanti belgesi örneğinde yer alan hükümler, sadece taraflardan birinin tüketici olduğu satışlar için geçerlidir.

GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA HALLER

1. Nakliye esnasında ürünlerde meydana gelebilecek hasarlar,

2. Doğal afetler (yangın, sel, deprem, rüzgar, yıldırım düşmesi, v.b.)

3. Don olayından kaynaklanan her türlü sorun,

4. Güneş kolektörleri üzerindeki camın kırılması,

5. Sistemde ısıtıcı akışkan olarak sadece antifriz kullanılmalıdır. Kullanılan antifrizin kalitesiz olmasından kaynaklanan sorunlar garanti kapsamı dışındadır. Antifriz+su karışımının her yıl sonbaharda, bölgenin iklim şartlarına uygun olup olmadığı düzenli kontrol edilmelidir.

6. Garanti belgelerinin geçerli olabilmesi için garanti belgelerinin doldurulup en geç 45 gün içerisinde DERYA A.Ş.’ ye gönderilmesi gerekmektedir. Garanti süresinin başlangıcı ile ilgili ihtilaflarda üretim tarihi esas alınır.

7. Satıcının satış esnasında garanti belgesini tam olarak doldurması konusunda kanuni sorumluluğunu yerine getirmediği takdirde garanti başlangıcı için mamul etiketindeki üretim tarihi esas alınır.

8. Garanti kapsamına giren arızanın tespiti, giderilme şekli, yenisi ile değiştirilmesi ve arızanın giderilme yeri DERYA A.Ş. yetkisindedir. İhtilaf halinde DERYA A.Ş. tarafından tayin edilen bilirkişi raporu geçerli olacaktır.

9. DERYA A.Ş.’nin görevlendirdiği servis ve bakım elemanları dışında bakım ve onarım yapılması durumunda garanti geçersiz sayılır.

10. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapılması veya ürün üzerindeki kalite kontrol
etiketleri gibi orijinal bilgilerin tahrif edilmesi durumunda garanti geçersizdir.

11. Montajdan doğan sorumluluk tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayii, acente ya
da temsilciliklere aittir.

12. Garanti belirtilen süre içerisinde ve yalnızca belirtilen ürünlerde meydana
gelebilecek arızalar için geçerlidir. Bunun dışında herhangi bir isim altında hak ve tazminat talep edilemez.

13. Satın aldığınız ürün özelliklerini ve güneş enerjisi sistemleri ilgili detay bilgi için
0 332 239 15 70 nolu numarayı arayabilirsiniz.

14. Bu ürünü alan tüketici yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılır.

15. Ürünlerimizin bakanlık tarafından tespit ve ilan edilen kullanım ömrü; 10 yıldır.